gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek:
Wat is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek:
26 maart 2023 

Wat is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek:


Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (of RCT) is een soort wetenschappelijk onderzoek dat wordt gebruikt om te bepalen of een bepaalde behandeling of aanpak echt werkt. In gewone taal betekent dit dat een groep mensen willekeurig wordt verdeeld in twee of meer groepen. Eén groep krijgt de behandeling die wordt getest (de interventiegroep) en de andere groep krijgt een nepbehandeling (placebo) of de standaardbehandeling (de controlegroep).

Door mensen willekeurig in groepen te verdelen, wordt ervoor gezorgd dat de groepen zo veel mogelijk op elkaar lijken en dat eventuele verschillen in de resultaten waarschijnlijk te wijten zijn aan de behandeling zelf en niet aan andere factoren. Op deze manier kunnen onderzoekers de effectiviteit van de nieuwe behandeling of aanpak beter beoordelen.

Gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken worden vaak beschouwd als de 'gouden standaard' van wetenschappelijk onderzoek, omdat ze helpen om vertekening (bias) zoveel mogelijk te beperken en betrouwbare resultaten te verkrijgen.

Over de schrijver
Anouk is als Personeel & Organisatie Adviseur in het coachwerk gerold. In eerste instantie binnen de overheid als leiderschapscoach en sinds 2012 ook binnen haar eigen bedrijf. Nadat zij in 2013 de diagnose Lymfeklierkanker kreeg zette ze haar werk tijdelijk op pauze om met zichzelf aan de slag te gaan. In 2015 pakte ze haar coachwerk weer langzaam op om in 2016 geheel de omslag te maken om met (ex)kankerpatienten aan het werk te gaan. Met als doel de grootste kwaliteit van leven. Zo gezond mogelijk blijven, mentaal en fysiek, tot het einde daar is. Zelf heeft ze de overtuiging om gelukkig en gezond 106 jaar oud te worden.